Syyskausi on pyörähtänyt käyntiin ja yhdistystoiminta on tavalliseen tapaansa vilkasta ja aktiivista. Tule sinäkin vireän yhdistyksemme toimintaan mukaan ja vaikuta!

 

JHL ry, Verve ja Kela järjestävät yhteistyössä:

JHL:n varhaiskasvatushenkilöstön Tyk-valmennus

Kurssinumero 57534

Tyk-valmennuksessa haetaan ratkaisuja työssä jaksamisen tukemiseksi. Valmennuksessa tarkastellaan, mitä työssä tapahtuu, mikä työssä on muuttunut ja kuinka muutokset vaikuttavat työn sujumiseen ja työssä jaksamiseen. Muut sisältöalueet liittyvät terveyteen, terveyskuntoon sekä henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Tukena valmennuksessa ovat Verven kuntoutustutkija, kuntoutuslääkäri, työfysioterapeutti, psykologi ja sosiaalityöntekijä, sen lisäksi oma työterveyshuolto ja työnantaja (esimies).

Valmennuksen kohderyhmä

 Pitkään työelämässä olleet työntekijät, joilla on sellainen sairaus, joka heikentää työkykyä nyt tai jonka oletetaan heikentävän sitä lähivuosina. Kuntoutukseen pääsyssä huomioidaan myös hakijan kokonaistilanne (esimerkiksi hankala työtilanne tai muuten kuormittava elämäntilanne).

 Ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa jatkaminen nykyisessä työssä

Kurssiaikataulu

 Selvitysjakso: 3.-14.11.2014

 Muut jaksot täsmennetään ryhmän kanssa yhdessä

 Kuntoutuksen kokonaiskesto on 32 vrk, jossa mukana yhteistyöpäivä, johon JHL:n edustaja osallistuu

Hakuohjeet

1. Ilmoittaudu omalle työterveyshoitajallesi mahdollisimman pian!

2. Kuntoutushakemuksen (KU101) liitteeksi tarvitaan työterveyslääkärin laatima B-lausunto terveydentilasta sekä lomakkeet KU108 ja KU109. Työterveyshuolto ohjeistaa lomakkeisiin ja liitteisiin liittyvissä asioissa.

3. Kuntoutushakemukset liitteineen toimitetaan omaan Kelan toimistoon

4. Kun hakemuksesi on käsitelty, saat Kelasta kuntoutuspäätöksen. Tyk-valmennus toteutetaan Kelan tuella. Kuntoutuksen ajalta Kela maksaa kuntoutusrahan toimeentulosi turvaamiseksi sekä korvauksen kuntoutukseen liittyvistä matkakustannuksista.

Kurssipaikka

Verve Oulu, Kasarmintie 13

Ota yhteyttä, kysy lisää:

Verve:

Petra Granroth, kuntoutussihteeri@verve.fi

p. 040 545 1639

Jaana Saarenpää, jaana.saarenpaa@verve.fi p. 040 547 5126

JHL:

Minna Pirttijärvi, minna.pirttijarvi@jhl.fi

p. 0400 885 017

Lisätietoja Tyk-valmennuksesta:

www.verve.fi, www.kela.fi, www. jhl.fi

 

JHL:n maatalouslomittajien Tyk-valmennus

Kurssinumero 57533

Tyk-valmennuksessa haetaan ratkaisuja työssä jaksamisen tukemiseksi. Valmennuksessa tarkastellaan, mitä työssä tapahtuu, mikä työssä on muuttunut ja kuinka muutokset vaikuttavat työn sujumiseen ja työssä jaksamiseen. Muut sisältöalueet liittyvät terveyteen, terveyskuntoon sekä henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Tukena valmennuksessa ovat Verven kuntoutustutkija, kuntoutuslääkäri, työfysioterapeutti, psykologi ja sosiaalityöntekijä, sen lisäksi oma työterveyshuolto ja työnantaja (esimies).

Valmennuksen kohderyhmä

• Pitkään työelämässä olleet työntekijät, joilla on sellainen sairaus, joka heikentää työkykyä nyt tai jonka oletetaan heikentävän sitä lähivuosina. Kuntoutukseen pääsyssä huomioidaan myös hakijan kokonaistilanne (esimerkiksi hankala työtilanne tai muuten kuormittava elämäntilanne).

• Ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa jatkaminen nykyisessä työssä

Kurssiaikataulu

• Selvitysjakso: 10.–21.11.2014

• Muut jaksot täsmennetään ryhmän kanssa yhdessä

• Kuntoutuksen kokonaiskesto on 32 vrk, jossa mukana yhteistyöpäivä, johon JHL:n edustaja osallistuu

Hakuohjeet

1. Ilmoittaudu omalle työterveyshoitajallesi mahdollisimman pian!

2. Kuntoutushakemuksen (KU101) liitteeksi tarvitaan työterveyslääkärin laatima B-lausunto terveydentilasta sekä lomakkeet KU108 ja KU109. Työterveyshuolto ohjeistaa lomakkeisiin ja liitteisiin liittyvissä asioissa.

3. Kuntoutushakemukset liitteineen toimitetaan omaan Kelan toimistoon

4. Kun hakemuksesi on käsitelty, saat Kelasta kuntoutuspäätöksen. Tyk-valmennus toteutetaan Kelan tuella. Kuntoutuksen ajalta Kela maksaa kuntoutusrahan toimeentulosi turvaamiseksi sekä korvauksen kuntoutukseen liittyvistä matkakustannuksista.

Kurssipaikka

Verve Oulu, Kasarmintie 13

Ota yhteyttä, kysy lisää:

Verve:

Petra Granroth, kuntoutussihteeri@verve.fi

p. 020 757 4609

Leena Sankilampi, leena.sankilampi@verve.fi

p. 020 757 4620

JHL:

Veikko Lehtonen, veikko.lehtonen@jhl.fi

p. 050 318 3598

Lisätietoja Tyk-valmennuksesta:

www.verve.fi, www.kela.fi, www. jhl.fi